اسکنر فلزیاب مگنتومتر مگنا اسمارت magnasmart
اسکنر فلزیاب جیو اگزاماینر Geo Examiner
اسکنر فلزیاب کبرا وایرلس جی پی آر رادار تیم Radarteam COBRA WIRELESS GPR
اسکنر فلزیاب کبرا پلاگین جی پی آر رادار تیم Radarteam COBRA PLUG-IN GPR
اسکنر فلزیاب مالا جئو درون MALA GPR Geo Drone
اسکنر فلزیاب مالا MALA Easy Locator HDR GPR
اسکنر فلزیاب جی پی آر اس آی آر GSSI GPR SIR 4000
اسکنر فلزیاب جی پی آر اس آی آر GSSI GPR SIR 3000
اسکنر فلزیاب جئوفیزیکال پروفایلر GSSI Profiler EMP-400
اسکنر فلزیاب سایبر نمفیس Nemfis SibER-64K15
اسکنر فلزیاب سایبر نمفیس Nemfis SibER-48K12
اسکنر فلزیاب سایبر نمفیس Nemfis SibER-48K12
اسکنر فلزیاب سه بعدی نمفیس Nemfis-AEMP14v
اسکنر فلزیاب سه بعدی ترو ویدو Tero Vido 3D System - فلزیاب برتر
اسکنر فلزیاب سه بعدی ترو ویدو Tero Vido 3D System - فلزیاب برتر
اسکنر فلزیاب ترو ویدو اکسپندر Tero Vido expander - فلزیاب برتر
اسکنر تصویری فلزیاب فیوژن OKM Fusion Professional - فلزیاب برتر
اسکنر تصویری فلزیاب فیوچر OKM Future - فلزیاب برتر
اسکنر تصویری فلزیاب روور یوسی OKM Rover UC - فلزیاب برتر
اسکنر تصویری فلزیاب روور Okm Rover c4 - فلزیاب برتر
اسکنر تصویری روور Okm Rover c2 - فلزیاب برتر
اسکنر تصویری جی پارد آلمان – OKM Gepard - فلزیاب برتر
اسکنر تصویری اوولوشن آلمان – OKM Evolution - فلزیاب برتر
اسکنر تصویری ای ایکس پی 6000 آلمان – 6000 OKM exp - فلزیاب برتر
اسکنر تصویری ای ایکس پی 4500 – 4500 OKM exp - فلزیاب برتر
اسکنر تصویری ای ایکس پی 4000 – 4000 OKM exp - فلزیاب برتر