فلزیاب کوئست QUEST V80
فلزیاب کوئست QUEST V60
فلزیاب مانتیکور Manticore ماینلب استرالیا
فلزیاب اکوناکس Equinox 900 ماینلب استرالیا
فلزیاب اکوناکس Equinox 700 ماینلب استرالیا
فلزیاب جیوسنس ایکس GEOSENSIS X3
فلزیاب کوئست QUEST X5
فلزیاب کوئست QUEST X10
فلزیاب کوئست QUEST Q40
فلزیاب کوئست QUEST Q20
فلزیاب نوکتا مولتی کروزر Multi Kruzer
فلزیاب نوکتا ماکرو سیمپلکس Makro Simplex
فلزیاب نوکتا پالس دایو Nokta PulseDive
فلزیاب نوکتا ایمپکت Impact
فلزیاب نوکتا انفیبیو Nokta Makro Anfibio
فلزیاب وی ال اف ایکس پی گولد مکس پاور Xp Gold Maxx Power
فلزیاب صوتی دیوس XP Deus
فلزیاب ایکس پی او آر ایکس XP ORX
پین پوینتر XP MI-6
18 سپتامبر

پین پوینتر XP MI-6

فلزیاب ریلایک استریکر Detech Relic Striker
فلزیاب دیتچ Detech SSP 5100 بلغارستان
فلزیاب گلدن ماسک پرو 5 Golden Mask Pro
فلزیاب گلدن ماسک پرو 3 Golden Mask Pro
فلزیاب گلدن ماسک 4 پرو Golden Mask 4 Pro
فلزیاب گلدن ماسک Golden Mask 3
فلزیاب وایتس تریژر مستر TreasureMaster Whites
فلزیاب وایتس اسپکترا Whites Spectra V3i
نقطه زن گرت جی تی آی GTI 2500
نقطه زن گرت اپکس Garrett Apex
فلزیاب نقطه زن گرت ایس Garrett ACE 400
فلزیاب گرت مکس Garrett At Max
فلزیاب گرت گولد Garrett AT Gold
فلزیاب گرت پرو Garrett AT PRO
فلزیاب گرت ایس Garrett ACE 250
فلزیاب گرت Garrett Atx
فلزیاب پین پوینتر گرت پروPro-Pointer AT
فلزیاب نقطه زن لورنز Lorenz z1
فلزیاب لورنز Lorenz z2
پین پوینتر پروفایند Pro-Find ماینلب
فلزیاب ونکویش Vanquish ماینلب
فلزیاب گولد مانستر Gold Monster 1000 ماینلب
فلزیاب گو فایند go-find ماینلب
فلزیاب سی تی ایکس CTX 3030
فلزیاب سافاری Safari ماینلب
فلزیاب جی پی زد GPZ 7000 ماینلب
فلزیاب جی پی ایکس GPX 5000 ماینلب
فلزیاب جی پی ایکس GPX 4500 ماینلب
فلزیاب جی پی ایکس 6000 GPX
فلزیاب جی پی Gp 3000 ماینلب
فلزیاب ایکس ترا x-terra 705 ماینلب
فلزیاب ایتراک E-TRAC ماینلب
فلزیاب اکوناکس Equinox 800 ماینلب